Perumpamaan bagi orang-orang yang meninggalkan shalat setiap waktu

  1. Subuh : dia akan disiksa selama 60 tahun di dalam neraka.
  2. Dzuhur : dosanya seperti membunuh 1000 jiwa orang muslim.
  3. Ashar : Dosanya seperti meruntuhkan ka'bah.
  4. Maghrib : Dosanya seperti berzina dengan ibu (jika laki-laki)/berzina dengan bapak (jika perempuan)
  5. Isya : Allah tidak ridho ia hidup dibumi allah dan digesa agar ia mencari tempat lain.
Ingatlah....!!!!
Siksaan bagi orang yang mengingkari perintahnya sangatlah pedih. Dan beri tahulah kepada semua orang muslim, agar kita memperoleh pahala.

Load comments