Mendapatkan 5 hal melalui 5 cara

  1. Berkah rezeki akan diperoleh dengan sholat dhuha
  2. Cahaya dalam kubur diperoleh dengan shalat tahajjud
  3. Kemudahan dalam menjawab pertanyaan Mungkar dan Nangkir diperoleh dengan membaca Al qur'an
  4. Kemudahan melintasi siratal mustakqim diperoleh dengan puasa dan sedekah
  5. Mendapat perlindungan ARSY ILAHI pada hari HISAB, diperoleh dengan dzikir.
Mari kita amalkan semua ini. Insya allah... allah mengabulkannya. amin...

Load comments